หลังจากที่มีประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดสติกเกอร์ LINE ปี 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย. ในสัปดาห์นี้ เรามาดูกันดีกว่าผลงานของผู้ได้รับรางวัลชมเชย ในสาขาสติกเกอร์ "ภาพนิ่ง" จะหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้าง~

1. Chalalai Buaphoem กับสติกเกอร์ "ลายมือสื่อรัก"
1

2. กมลวัลท์  มงคลปัญญา กับสติกเกอร์ "อากง อาม่า"
อากง อาม่า
3. กฤษกร ตันติเตมิท กับสติกเกอร์ "Office in Love"
Office in Love
4. จิราภรณ์ โคตรมิตร กับสติกเกอร์ "ของใช้สื่อรัก"
4
5. ฉัตรฌลานันท์ ปั้นสวย กับสติกเกอร์ "รักการกิน"
รักการกิน
6. ชนัฎ ชุติพรอนันต์ กับสติกเกอร์ "เคยมีอาการแบบนี้ไหม?
6
7. ชนินาถ พนมขวัญ กับสติกเกอร์ "รักแท้ แพ้อปป้า"
7

8. ฐิติพร ทาวงศ์ กับสติกเกอร์ "SUPER FOOD"
SUPER FOOD
9. ดาราพร ปัญญาแสง กับสติกเกอร์ "น้องเอแคลร์ (รักนะผักผัก)"
9

10. ธนาภา เจริญพร กับสติกเกอร์ "Body Language"
Body Language
11. ธีระทัศน์ ทองแก้ว กับสติกเกอร์ "message cards"
message cards

12. นฤทธิ์ สรพิพัฒน์ กับสติกเกอร์ "หงุง & หงิง"
หงุง & หงิง
13. นัทธมน ดาโรจน์ กับสติกเกอร์ "ข้อความถึงแม่..."
13

14. ปิยะพันธ์ มูลเสน กับสติกเกอร์ "อู้กำเมืองกับเจ้านาง"
14

15. พลากร  สายยืด กับสติกเกอร์ "รักกันไปทุกวัน"
15
16. พิมพ์ดี อวิหิงสานนท์ กับสติกเกอร์ "Lovely Groceries"
Lovely Groceries
17. วัชระ ไวศยกุล กับสติกเกอร์ "พี่หมีชูพม"
17

18. ศรัญญา  ยืนยง กับสติกเกอร์ "มาบอกรักกันเถอะ"
18

19. สาริศ พุทธ์แก้ว กับสติกเกอร์ "Mr.Cupid"
Cupid
20. ไอริน บุญนิมิตรภักดี กับสติกเกอร์ "L+o+v+e"
L+o+v+e
 ***เรียงอันดับตามตัวอักษร ไม่เกี่ยวข้องกับผลคะแนน

สำหรับผู้ชนะรางวัลชมเชยทั้ง 20 ท่าน หากส่งสติกเกอร์ที่วาดเข้าการประกวดนี้ไปยัง creator.line.me เพื่อลงระบบ ทำการจัดจำหน่าย และแจ้งรายละเอียดของสติกเกอร์ที่วางขายแล้วโดยการตอบกลับมาทางอีเมลที่ได้รับ ตามระยะเวลาที่กำหนด สติกเกอร์ของท่านจะได้รับการโปรโมทผ่านทางช่องทางต่างๆดังนี้ 
กำหนดการแจ้งการจำหน่ายสติกเกอร์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
1. Editor's pick banner 
2. LINE STICKERS Official Account Timeline
3. LINE Stickers Thailand Facebook Fanpage

หมายเหตุ สติกเกอร์ภาพนิ่งที่วางขายจะต้องมีจำนวนสติกเกอร์ครบทั้ง 40 แอคชั่น